Borettslaget 4 Blocks
Les nyhendebrevet på nett
Sendt til eigar/bebuar av Breigata 14 C andel 86

Takterrassene i rekkehusa vil måtte vedlikeholdes i år

Kort oppsummert

Det vil være behov for å åpne opp trappegangen til alle rekkehusene sine takterrasser, og rette opp i membranen her. Det vil samtidig bli gjort undersøkelser om det er flere funn, på den enkelte takterrasse. Du vil kunne bruke takterrassa som normalt i sommer (iallefall juli), men må forvente arbeid på sensommer/høst. Kostnaden vil bli tatt av borettslaget, ikke den enkelte andel.

Bakgrunn

Som mange har fått med seg så er det blitt gjort mye arbeider på to av rekkehustakene siste tiden. Det som har skjedd her er at det var vannlekkasje inn i rekkehusene, og takene ble åpnet for å finne ut av årsak. Det ble funnet feil i bygningskonstruksjonen, som slapp inn vann og over tid bygde opp råte. Dette er rettet opp, og vi har fått vurdering fra fagpersoner om tilstanden på de ytterligere takene.

Dette skal bli gjort på alle rekkehus-andeler

Vi kommer til å bestille fagfolk til å åpne opp trappegangen til de enkelte takterrassene, da det er dokumentert systematisk feil som åpner opp for vanninntrenging. Denne feilen skal bli rettet på alle tak. Samtidig vil det bli tatt en vurdering om ytterlige arbeid må gjøres (se under).

Dersom det blir funnet flere feil

Dersom det blir funnet flere feil, som for eksempel at det finnes råte (som er funnet på to andeler til nå), skal dette utbedres.

Vi skal også se på gulvet på takterrassa di

Vi kommer til å måtte løfte opp og se på tilstanden på membranen på gulvet til takterrassa. Slik de er bygget, er dette i tre deler for å kunne inspisere - med mindre din andel har gjort endringer på takterrassen. Noen andeler har meldt at de ved egeninspisering har funnet hull og tettet disse. Kostnaden for denne undersøkelsen og eventuelle følgekostnader er IKKE med i kostnadsberegning nedenfor.

Om dere har gjort ombygginger, vil merkostnader bli dekket av din andel

Dersom dere har gjort ombygginger som medfører merarbeid med dette arbeidet (for eksempel skiftet gulvet til å ikke være moduler, fastbygd møbler, bygd tak eller annet) så vil merkostnadene for undersøkelsesarbeidet bli dekket av din andel. I tillegg vil eventuelle skader som blir funnet som sannsynliggjøres følges din andels ombygging/endring bli kostnader som din andel må ta.

Kostnader med åpning og retting av trappehuset dekkes av borettslaget

Slik det ligger an nå, vil kostnaden for åpning og retting av trappehuset tilsvare en kostnad på ca to millioner for borettslaget. Det er for budsjettet i 2024 satt av vesentlige midler til vedlikehold, og så lenge kostnadene holder seg innenfor dette vil det ikke være behov for å ta opp ytterligere (felles)gjeld.

Hva kan medføre behov for opptak av nye lån, øking av felleskostnader?

Borettslaget har vesentlige vedlikeholdsprosjekter som er planlagt de kommende årene - for eksempel er det behov for på sikt å fikse membran på felles takterrasser, male blokkene, skifte port, bygge ut til Breigata 12 og lignende. Slik det er nå utsettes en del av disse prosjektene fordi vi prøver å unngå å ta opp flere lån og at prosjektene tilstrebes å være egenfinansiert. Men, det vil kunne dukke opp uforutsette ting - for eksempel som følge av undersøkelsene som gjøres nå, eller andre prekære ting. Styret jobber kontinuerlig med å holde kostnadene nede og ikke ta opp mer gjeld og å ikke øke kostnadene for andelseiere om vi kan unngå det.

 
 
 
 
 
Du får denne e-posten fordi du er registrert som eigar eller bebuar av ein bupæl (rekkehus eller leigenheit) i Borettslaget 4 Blocks i Breigata på Grønland, Oslo
Les nyhendebrevet på nett
Meld av nyhendebrevet  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -