Borettslaget 4 Blocks
Les nyhendebrevet på nett
Sendt til eigar/bebuar av andel

Nå er det på tide å male takterrassa di!
Alle eigarar av rekkehus har ei takterrasse, og denne er det på tide å vedlikehalde.

Du er sjølv ansvarleg for å male takterrassa innvendig, men burettslaget stiller med maling og utstyr - så det koster deg ikkje noko pengar.

Malinga må vere ferdigstilt innan 1. august.

Send ein SMS til Lina på 401 98 897 for å få utlevert maling og utstyr.

 

Grusbana er for spel, ikkje sandkasse

I enden av rekkehusene ved B14 er det anlagt en fin bocciabane. Denne kan benyttes til boccia, kubb, ringspill og lignende, men kan ikke brukes som sandkasse. Vi håper at dere vil ta med venner og familie til spill her.

Skifta filter på ventasiljonsanlegget?

Alle rekkehus har eit individuelt ventilasjonsanlegg. Det er viktig å skifte dette filteret ofte, både for å halde pollen og bystøv ute og at anlegget skal fungere skikkeleg.

Alle rekkehus får utlevert sett med filter to gongar i året, og vi anbefalar å skifte filter kvar april og september. Vaktmeisteren vår kan bistå med å skifte dersom du er usikker.

Dersom du ikkje bytter filter, vil du sjølv stå ansvarleg for alle kostnadar dersom det er problem med anlegget.

Grønne fingre? Bli med i hagelag!

Vi starter opp en gruppe for å bidra med hagearbeid i borettslaget. Dersom du vil være med i denne gruppen ber vi deg sende oss en mail så vi kan sette deg i kontakt med andre hageinteresserte. Styret stiller med 15 000kr til innkjøp av planter.

Kontakt oss på [email protected] for å bli med i hagelaget!

Hugs å rense sluket på takterrassa

På alle takterrasser er det to sluk. Hugs å opne opp desse, ta ut løv og anna som ligg der.

Alle påbygg må godkjennast

Styret minner om at alle påbygg og faste installasjonar som markiser, konstruksjonar, antenner og liknande må godkjennast av styret før oppføring.

Mini-dugnad 28. april kl 17-20

Det er behov for å gjennomføre en del arbeid i bakgården som luking av gress, beskjæring av planter, gjødsling av plen og lignende. Har du lyst og anledning til å bidra setter vi stor pris på dette. Arbeidet vil naturligvis bli gjort i trygge omgivelser med god avstand til hverandre. Alle retningslinjer for smittevern vil bli opprettholdt.

 

Kontakt oss på [email protected] for å melde deg på dugnaden slik at vi kan fordele arbeidsoppgaver.

 

 
 
 
Anna nytt fra borettslaget
Du er selv ansvarlig for bortkjøring av avfall

I det siste har det blitt lagt igjen en del avfall ved søppeldunkene. Møbler, tepper, kofferter og lignende er ikke dagligdags-avfall og du er selv ansvarlig for å fjerne det.

 

Dersom du ikke har mulighet til å kjøre bort slikt avfall anbefaler vi at du oppbevarer det i bod fram til neste konteiner (fire ganger i året).

Gratis levering på Grønland mobile gjenvinningsstasjon

Mandager mellom klokka 16 og 17:30 er det plassert ut en mobil gjenvinningsstasjon ved Urtehaga barnehage, få meter fra borettslaget.

Her kan du kaste trevirke, småelektrisk, farlig avfall og lignende - helt gratis. Bruk gjerne dette tilbudet, så slipper du å kjøre det bort selv.

Postkasse 2.0 held fram

Burettslaget vårt er del av prøveprosjektet med Postkasse 2.0. Dette prosjektet skulle vere ferdig 1. mai, men er no forlenga til minst 1. juli.

Vi vonar at alle svarar på spørreskjema frå Posten om erfaringane.

 
 
 
 
Du får denne e-posten fordi du er registrert som eigar eller bebuar av ein bupæl (rekkehus eller leigenheit) i Borettslaget 4 Blocks i Breigata på Grønland, Oslo
Les nyhendebrevet på nett
Meld av nyhendebrevet  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -