Velkommen til årsmøte i KANDU!

Snart har KANDU årsmøte, og DU er velkommen til å delta!

Sakspapir og mer informasjon vil bli lagt ut på nettsida vår, kandu.no.

Styret ser frem til å presentere arbeidet som er gjort i 2022, og ikke minst vise planene for året som kommer. Som medlem i KANDU er du hjertelig velkommen til å delta på Årsmøtet vårt.

 

Stille til valg?

Hvert år velges tillitsvalgte til formelle organer. Som medlem kan du stille til valg for å gjøre en innsats i Styret, Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen.

Arbeidet i de ulike gruppene varierer, og det er både ett- og toårsverv man kan stille til.

Les mer på kandu.no/valg/

Husk at du må være medlem av KANDU innen 14 dager før årsmøtet for å stille til valg.  Meld interessen snarest mulig slik at Valgkomiteen får snakket med deg eller den du nominerer i god tid.

 

Forslag og innspill?

Vi vil gjerne ha innspill. Lite eller stort, send det gjerne inn! Vi tar imot alt fra forslag til lavterskelaktivitet, større arrangementer, at vi burde si noe offentlig i media om en sak eller annet.

Du kan også fremme formelle saker eller forslag til vedtektsendringer til årsmøtet. Frist for dette er 29. oktober, og må sendes til [email protected]. Forslag til endringer av budsjett, arbeidsprogram og lignende fremmes senest på årsmøtet, men helst tidligere.

 

Påmelding

Om du skal delta på årsmøtet vil vi at du fyller ut påmeldingsskjema, som gjør det lettere for oss å planlegge det praktiske rundt møtet. Fyll ut skjemaet her: https://forms.gle/YeSuNJSP5QzMJEvr6

 

Formell innkalling

Det kalles med dette inn til ordinær Årsmøte i KANDU. Møtet avholdes fysisk i Frivillighetshuset i Oslo.

Hvor: Frivillighetshuset i Oslo

Når: Lørdag 12. november 2022 klokka 13:00

Årsmøtet vedtar sin egen saksliste, men etter vedtektene må disse sakene behandles på ordinært årsmøte:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteledelse og tellekorps
  • Valg av referatunderskrivere
  • Årsberetninger
  • Regnskap
  • Arbeidsprogram for kommende år, og langtidsprogram
  • Budsjett for kommende år
  • Valg av styre, valgkomité og kontrollkomité

 

Frist for å nominere seg selv (eller andre) til verv er lørdag 29. oktober. Nominasjoner sendes til valg@kandu. Dette er også fristen for å melde inn nye saker til årsmøtet. Kontaktpunkt for henvendelser er [email protected].

For mer informasjon om å stille til valg, se kandu.no/valg/.

Vel møtt til KANDU sitt Årsmøte lørdag 12. november 2022!

 

Hilsen

Styret i KANDU